dnes je 4.12.2023

Rozdelenie zákazky na samostatné častiGarancia

27.9.2023, JUDr. Marek Šmid LLB, Zdroj: Verlag Dashöfer

Využitie subdodávateľa úspešným uchádzačomGarancia

26.9.2023, JUDr. Marek Šmid LLB, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nesúlad s návrhom zmluvy a zmluvou zverejnenou v CRZGarancia

25.9.2023, JUDr. Marek Šmid LLB, Zdroj: Verlag Dashöfer

Autorizácia rozpočtu na účel určenia PHZGarancia

6.9.2023, JUDr. Marek Šmid, Zdroj: Verlag Dashöfer

Príklady - Komentár k zákonu o verejnom obstarávaníArchív

25.7.2023, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor zmluvy o dielo na zhotovenie stavbyGarancia

3.7.2023, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022

Vzor žaloby na vyhlásenie zmluvného dojednania za nekalú zmluvnú podmienkuGarancia

3.7.2023, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Mgr. Viliam Poništ, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022

Vzor návrhu o určenie neprimeranosti zmluvnej pokutyGarancia

3.7.2023, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Mgr. Viliam Poništ, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022

Vzor žaloby na nahradenie prejavu vôle odporcu na potvrdenie verejného návrhu na uzavretie zmluvy súdomGarancia

3.7.2023, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Mgr. Viliam Poništ, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022

Vzor zmluvy o dielo na vyhotovenie odborného posudkuGarancia

3.7.2023, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022

Vzor zmluvy o kúpe prenajatej veciGarancia

3.7.2023, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022

Komentár k ZVO (343/2015 Z. z. - detailné spracovanie) - § 185 KonanieArchív

30.6.2023, JUDr. Simona Laktišová, JUDr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023

Smernica o dodatkovej dovolenkeGarancia

19.6.2023, Ing. Mikuláš Hamuľák, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinné zverejňovanie dokumentov v CRZ v roku 2023Archív

1.6.2023, JUDr. Marek Šmid, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZVO (343/2015 Z. z. - základné znenie) - § 21 Určenie lehôtArchív

14.4.2023, Mgr. Jozef Kubinec, MSc, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022

Komentár k ZVO (343/2015 Z. z. - základné znenie) - § 24 DokumentáciaArchív

14.4.2023, Mgr. Jozef Kubinec, MSc, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022

Komentár k ZVO (343/2015 Z. z. - základné znenie) - § 26Archív

14.4.2023, JUDr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Komentár k ZVO (343/2015 Z. z. - základné znenie) - § 183 Register osôb so zákazomArchív

14.4.2023, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022

Ako predložiť ponuku alebo žiadosť o účasť?Archív

20.2.2023, Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie, Zdroj: Verlag Dashöfer

Princípy transparentnosti v kontexte konfliktu záujmov medzi rodinnými príslušníkmiArchív

20.2.2023, Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dôležité upozornenie pre účastníkov elektronickej aukcieArchív

20.2.2023, Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ako skontrolovať stav odoslania ponuky alebo žiadosti o účasť?Archív

20.2.2023, Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výnosy z transferovArchív

14.2.2023, Ing. Štefan Fabian, PhD. Ing. Ján Šelbacký, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtová skupina 54Archív

14.2.2023, Ing. Štefan Fabian, PhD., Ing. Ján Šelbacký, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinné používanie elektronickej platformy od 01.02.2023Archív

16.1.2023, Zdroj: Úrad pre verejné obdstarávanie, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obežný majetokArchív

1.1.2023, Ing. Štefan Fabian , PhD. Ing. Ján Šelbacký , Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer