dnes je 15.6.2024

Input:

Komentár k ZVO (343/2015 Z. z. - detailné spracovanie) - § 18 Zmena zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy počas ich trvania

6.6.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.17 Komentár k ZVO (343/2015 Z. z. - detailné spracovanie) - § 18 Zmena zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy počas ich trvania

Mgr. Laura Fotopulosová; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

§ 18

Zmena zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy počas ich trvania

(1) Zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, ak

a) pôvodná zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva obsahuje jasné, presné a jednoznačné podmienky jej úpravy, vrátane úpravy ceny alebo opcie, rozsah, povahu možných úprav a opcií a podmienky ich uplatnenia; nemožno určiť takú podmienku, ktorou by sa menil charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy,

b) ide o doplňujúce tovary, stavebné práce alebo služby, ktoré sú nevyhnutné,