dnes je 10.8.2022

Najnovšie

Metodická príručka ÚVO k zelenému obstarávaniu potravínGarancia

8.8.2022, Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska

... Úrad pre verejné obstarávanie SR v rámci národného projektu Zvyšovanie efektívnosti v oblasti verejného obstarávania na Slovensku podporeného z Európskeho sociálneho fondu pripravil metodickú príručku „Uplatňovanie zelených aspektov pri obstarávaní potravín.“ Úrad pre verejné obstarávanie ...

Povinnosť úspešného uchádzača byť zapísaný v RPVS v roku 2022Garancia

5.8.2022, JUDr. Marek Šmid, LL.B., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Marek Šmid, LL.B. Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „Úrad”) vydal metodické usmernenie č. 9569-5000/2022 vo veci posúdenia, či má úspešný uchádzač povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora (ďalej len „RPVS”), ak bude výsledkom verejného obstarávania objednávka na uskutočnenie ...

Odmietnutie vykonania zápisu údajov do obchodného registra v roku 2022Garancia

5.8.2022, JUDr. Marek Šmid, LL.B., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Marek Šmid, LL.B. Najvyšší súd Slovenskej republiky v uznesení zo dňa 24. októbra 2018 sp. zn. 1Obdo/36/2017 (ďalej ako „Uznesenie”) vyjadril nasledovný právny názor, že : „ Uznesenie registrového súdu o zamietnutí námietok proti odmietnutiu vykonania zápisu požadovaných údajov do obchodného registra ...

Analýza ÚVO k dĺžke trvania verejných obstarávaníGarancia

5.8.2022, Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska

... Úrad pre verejné obstarávanie SR vypracoval analytický materiál o dĺžke trvania verejných obstarávaní od roku 2018 až 2021. Úrad pre verejné obstarávanie SR vypracoval analytický materiál o dĺžke trvania verejných obstarávaní od roku 2018 až 2021. Vyplýva z neho, že v sledovanom období sa súťaže ...

Uplatňovanie zelených aspektov pri nákupe potravín, služieb hromadného stravovania a cateringuGarancia

5.8.2022, Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie

... Zohľadnenie environmentálnych aspektov vo verejnom obstarávaní potravín prináša nielen čerstvé potraviny na náš stôl, ale má priaznivý vplyv na zdravie ľudí, znižuje negatívny dopad na životné prostredie a celú našu planétu. Úrad pre  erejné obstarávanie v rámci národného projektu Zvyšovanie efektívnosti ...

Ďalšia Analýza a metodika najčastejších porušení zákona o verejnom obstarávaníGarancia

1.8.2022, Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska

... Úrad pre verejné obstarávanie pripravil ďalšiu Analýzu a metodiku najčastejších porušení zákona o verejnom obstarávaní.  Zameral sa na najčastejšie porušenia zákona o verejnom obstarávaní pri aplikácii inštitútu opisu predmetu zákazky a vyhodnocovania ponúk. Úrad pre verejné obstarávanie pripravil ...

Verejné obstarávanie: Povinnosť bytového domu postupovať podľa ZVOGarancia

27.7.2022, JUDr. Marek Šmid, LLB., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Marek Šmid, LLB. Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „ Úrad ”) vydal metodické usmernenie č. 9415-5000/2022 vo veci posúdenia statusu subjektu, a to povinnosti bytového domu postupovať pri zabezpečovaní tovaru, služieb, či stavebných prác v intenciách zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní ...

Stanovisko k navýšeniu cien po verejnom obstarávaníGarancia

20.7.2022, Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska

... Poľnohospodárska platobná agentúra zverejnila stanovisko k navýšeniu cien po verejnom obstarávaní. Poľnohospodárska platobná agentúra zverejnila stanovisko k navýšeniu cien po verejnom obstarávaní. Verejní obstarávatelia, resp. v podobných prípadoch obstarávatelia nemusia robiť nové verejné obstarávanie ...

Verejné obstarávanie: Vyhotovovanie referenciíGarancia

19.7.2022, JUDr. Marek Šmid, LLB., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Marek Šmid, LLB. Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „ Úrad ”) vydal metodické usmernenie č. 8959-5000/2022 vo veci vyhotovovania referencií podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ ZVO ”). Podľa § 12 ods. 3 ZVO verejný obstarávateľ ...

Verejné obstarávanie: Náležitosti dotazníka na zápis do zoznamu elektronických prostriedkovGarancia

18.7.2022, JUDr. Marek Šmid, LLB., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Marek Šmid, LLB. Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 158b ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zapíše elektronický prostriedok do zoznamu elektronických prostriedkov na základe žiadosti prevádzkovateľa elektronického prostriedku do 30 ...

viac článkov
Najčítanejšie

Zmeny zmluvy z hľadiska zákona o verejnom obstarávaní

29.5.2018, Mgr. Martina Galabová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Martina Galabová Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („zákon“), účinný od 18.4.2016, zaviedol do aplikačnej praxe nové podmienky vykonávania zmien a s tým súvisiacich dodatkov v rámci zmlúv, koncesných zmlúv ...

Určenie predpokladanej hodnoty zákazky pri platcovi a neplatcovi DPHGarancia

28.12.2017, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Jana Takáčová Ako má osoba realizujúca verejné obstarávanie určiť predpokladanú hodnotu zákazky v prípade, že vykonala na tento účel prieskum trhu a ponuky predložili osoby, ktoré sú platcami aj neplatcami DPH? Ako má osoba realizujúca verejné obstarávanie určiť predpokladanú hodnotu zákazky v prípade ...

Základné princípy vo verejnom obstarávaní

20.1.2015, Mgr. Tomáš Šlachta, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Tomáš Šlachta Podstata zákona o verejnom obstarávaní a celého procesu verejného obstarávania je postavená na základných princípoch, zakotvených v § 9 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní. Podstata zákona o verejnom obstarávaní a celého procesu verejného obstarávania je postavená na základných princípoch ...

Vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky

5.4.2016, JUDr. Simona Laktišová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Simona Laktišová Je verejný obstarávateľ povinný žiadať uchádzača o vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky v prípade, ak jeho predložená ponuka na predmet zákazky v zmysle ZVO podľa § 42 ods. 4 je v súlade iba v bode c), teda predložená cena je vo vzťahu k predpokladanej hodnote zákazky verejného ...

Bežná dostupnosť na trhu

25.4.2019, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Jana Takáčová Jedným z inštitútov, ktorý v značnej miere ovplyvňuje procesy a postupy verejného obstarávania, je bežná dostupnosť na trhu. V nasledujúcom texte sa zameriame práve na inštitút bežnej dostupnosti na trhu podľa aktuálneho znenia zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene ...

viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2022

18.8.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. František Csefelvay

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – aktuálne pre rok 2022

19.8.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2022. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2022

26.9.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Prehľad revíznych postupov podľa zákona o verejnom obstarávaní

Lektor: Mgr. Jozef Kubinec, MSc

Dátum: 16.8.2022

Čas konania: 15:00 - 16:15

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Zmeny v zákone o verejnom obstarávaní v roku 2023

Lektor: Mgr. Jozef Kubinec, MSc

Dátum: 25.8.2022

Čas konania: 15:00 - 16:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
15.8.2022 - Daň z príjmu právnickej osoby

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 9.8.2022
1 EUR1,02 USD (-0)
1 EUR0,84 GBP (-0)
1 EUR4,7 PLN (-0)
1 EUR24,52 CZK (-0,06)
Ďalšie meny
Sadzby NBS
Platné od 18.9.2019
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,50 %
viac
Cestovné náhrady

Stravné v SR do 31.8.2022

Opatrenie č. 116/2022 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín

6,00 €

12 - 18 hodín

9,00 €

nad 18 hodín

13,70 €

Stravné v SR od 1.9.2022

Opatrenie č. 281/2022 Z. z. o sumách

stravného

5 - 12 hodín 6,40 €
12 - 18 hodín 9,60 €
nad 18 hodín 14,50 €

 

ostatné
VESTNÍK VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
2022
PoUtStŠtPiSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
<júl  september>
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA