dnes je 3.10.2023

Najnovšie

Zahľadenie trestného činu ako následok splnenia podmienok účastiGarancia

29.9.2023, JUDr. Marek Šmid LLB, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Marek Šmid LLB Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej ako „ ÚVO ”) vydal metodické usmernenie č. 1335/5000-2023 zo dňa 07.09.2023, vo veci splnenia podmienky účasti týkajúcich sa osobného postavenia, konkrétne bezúhonnosti. S poukazom na § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní ...

Podrobnosti k vyhláške č. 367/2023 Z. z. Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o oznámeniach používaných vo verejnom obstarávaní a o ich obsahuGarancia

28.9.2023, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová V súčasnosti používané softvérové riešenie štandardných formulárov používaných vo verejnom obstarávaní nezohľadňuje technologický vývoj, čo má za následok, že štandardné formuláre pre oznámenia používané vo verejnom obstarávaní nespĺňajú požiadavky ustanovené vykonávacím nariadením ...

Určenie postavenia subjektu a postup zadania zákazky s nízkou hodnotouGarancia

28.9.2023, JUDr. Marek Šmid LLB, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Marek Šmid LLB Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej ako „ ÚVO ”) vydal metodické usmernenie č. 12528-5000/2023 zo dňa 08.09.2023, vo veci určenia postavenia subjektu a postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou. Určenie postavenia subjektu vo vzťahu k právnej úprave verejného obstarávania je v ...

Rozdelenie zákazky na samostatné častiGarancia

27.9.2023, JUDr. Marek Šmid LLB, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Marek Šmid LLB Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej ako „ ÚVO ”) vydal metodické usmernenie č. 12683-5000/2023 zo dňa 13.09.2023, vo veci zadávania zákazky, koncesie alebo súťaže návrhov (ďalej spolu ako „ zákazka ”) rozdelenej na časti, resp. zadávania viacerých samostatných zákaziek. V zmysle ...

Využitie subdodávateľa úspešným uchádzačomGarancia

26.9.2023, JUDr. Marek Šmid LLB, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Marek Šmid LLB Úrad pre verejné obstarávanie vydal metodické usmernenie č. 12111-5000/2023 zo dňa 04.09.2023, vo veci využitia subdodávateľa úspešným uchádzačom. Podľa § 41 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ...

Nesúlad s návrhom zmluvy a zmluvou zverejnenou v CRZGarancia

25.9.2023, JUDr. Marek Šmid LLB, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Marek Šmid LLB Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej ako „ ÚVO ”) vydal metodické usmernenie č. 12306-5000/2023 zo dňa 30.08.2023, vo veci nesúladu medzi návrhom zmluvy a zmluvou zverejnenou v centrálnom registri zmlúv (ďalej ako „ CRZ ”), a to v podobe uvedenia rôznych záručných dôb na predmet ...

Časový horizont na vyhlásenie verejného obstarávania po určení PHZGarancia

6.9.2023, JUDr. Marek Šmid, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Marek Šmid Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej ako „ ÚVO ”) vydal metodické usmernenie č. 3878-5000/2023 zo dňa 10.01.2023, vo veci určenia časového horizontu na začatie postupu zadávania zákazky po určení predpokladanej hodnoty zákazky (ďalej ako „ PHZ ”). PHZ sa určuje podľa § 6 ods. 1 zákona ...

Uzavretie rámcovej dohody s využitím DNS - oznamovacia povinnosťGarancia

6.9.2023, JUDr. Marek Šmid, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Marek Šmid Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej ako „ ÚVO ”) vydal metodické usmernenie č. 11291-5000/2023 zo dňa 01.08.2023, vo veci oznamovacej povinnosti v rámci uzavretia rámcovej dohody s využitím dynamického nákupného systému (ďalej ako „ DNS ”). V rámci zasielania oznámení o výsledku verejného ...

Autorizácia rozpočtu na účel určenia PHZGarancia

6.9.2023, JUDr. Marek Šmid, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Marek Šmid Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej ako „ ÚVO ”) vydal metodické usmernenie č. 12307-5000/2023 zo dňa 18.08.2023, vo veci autorizácie rozpočtu na účel určenia predpokladanej hodnoty zákazky (ďalej ako „ PHZ ”), a to projektantom, resp. autorizovaným stavebným inžinierom. ÚVO v predmetnej ...

Zverejňovanie dôverných informácií z hľadiska verejného obstarávania v roku 2023Garancia

15.8.2023, Mgr. Ivan Poruban, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Ivan Poruban Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej ako „ ÚVO ”) vydal metodické usmernenie č. 3926-5000/2023 zo dňa 20.01.2023, vo veci zverejňovania dôverných informácií. V § 22 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „ ZVO ”) je ...

viac článkov
Najčítanejšie

Zmeny vo verejnom obstarávaní: Finančné limity (§ 5 ZVO)Garancia

2.5.2022, JUDr. Marek Šmid, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Marek Šmid, Advokátska kancelária Grand Oak Legal Medzi prvými úpravami, ktoré prináša novela (zákon č. 395/2021 Z. z. ) zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len „ ZVO ”) účinná od 31.03.2022 je zmena finančných limitov. Touto zmenou sa navýšili finančné limity pre všetky typy zákaziek. Rozdiel ...

Zmeny vo verejnom obstarávaní: Zákazky s nízkou hodnou (§ 117 ZVO)Garancia

4.5.2022, JUDr. Marek Šmid, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Marek Šmid, Advokátska kancelária Grand Oak Legal Novelizácia (zákon č. 395/2021 Z.z. ) zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len „ ZVO ”) účinná od 31.03.2022 sa dotkla aj zákaziek zadávaných postupom pre zákazky s nízkou hodnotou (ďalej len „ ZsNH ”). Verejní obstarávatelia (ďalej len „VO”) by ...

Novela zákona o verejnom obstarávaníArchív

13.12.2021, Mgr. Martina Galabová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Martina Galabová Dňa 7. 10. 2021 Národná rada Slovenskej republiky schválila dlho pripravovanú a dlho očakávanú novelu zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ZVO). Novelizujúci právny predpis – zákon č. 395/2021 Z. z. ...

Čo je Register partnerov verejného sektora a koho sa týka?Archív

10.12.2019, JUDr. Ján Marônek, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Ján Marônek Register partnerov verejného sektora (ďalej len „register”), vznikol zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon”) v nadväznosti na predchádzajúcu právnu úpravu registra konečných užívateľov výhod. Register ...

Výnimky zo zákona o verejnom obstarávaníArchív

2.9.2021, Mgr. Martina Galabová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Martina Galabová Verejné obstarávanie (VO) predstavuje pravidlá a postupy, ktoré musia subjekty napojené na štátny a verejný rozpočet dodržiavať a postupovať podľa nich pri zabezpečovaní svojich potrieb, t. j. pri zabezpečovaní nákupov tovarov, služieb alebo stavebných prác, nevyhnutných na plnenie ...

viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania v roku 2023

17.10.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. František Csefelvay

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2023

26.10.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - aktuálne pre rok 2023

8.11.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2023. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Vyhláška č. 367/2023 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o oznámeniach používaných vo verejnom obstarávaní a o ich obsahu - účinná od 29.5.2023

Lektor: Mgr. Martina Galabová

Dátum: 15.11.2023

Čas konania: 14:00 - 15:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
16.10.2023 - Daň z príjmu fyzickej osoby

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 2.10.2023
1 EUR1,05 USD (-0)
1 EUR0,87 GBP (+0,01)
1 EUR4,61 PLN (-0,01)
1 EUR24,46 CZK (+0,13)
Ďalšie meny
Sadzby NBS
Platné od 10.5.2023
Jednodňové refinančné operácie 4,00 %
Hlavné refinančné operácie 3,75 %
Jednodňové sterilizačné operácie 3,25 %
viac
Cestovné náhrady

Stravné v SR od 1.6.2023

Opatrenie č. 171/2023 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín

7,30 €

12 - 18 hodín

10,90 €

nad 18 hodín

16,40 €

Stravné v SR od 1.1.2023

Opatrenie č. 432/2022 Z. z. o sumách

stravného

5 - 12 hodín 6,80 €
12 - 18 hodín 10,10 €
nad 18 hodín 15,30 €

 

ostatné
VESTNÍK VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
október 2023
PoUtStŠtPiSoNe
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
<september  november>
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA