dnes je 15.6.2024

Input:

Komentár k ZVO (343/2015 Z. z. - detailné spracovanie) - § 182 Správne delikty

11.4.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.6.4.20 Komentár k ZVO (343/2015 Z. z. - detailné spracovanie) - § 182 Správne delikty

JUDr. Simona Laktišová, Dvořák Hager & Partners; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

§ 182

Správne delikty

(1)Úrad uloží verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi pokutu vo výške

a)5% zmluvnej ceny, ak sa vyhol povinnosti uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu podľa tohto zákona, spôsobom alebo postupom ustanoveným týmto zákonom,

b)5% zmluvnej ceny, ak nedodržal kritériá na vyhodnotenie ponúk, ak to malo vplyv na výsledok verejného obstarávania,

c)5% súčtu zmluvných cien, ak rozdelil predmet zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu pri zadávaní nadlimitnej zákazky alebo pri zadávaní podlimitnej zákazky,

d)5 % zmluvnej ceny, ak porušil § 11 tým, že uzavrel zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú