dnes je 19.7.2024

Input:

Povinnosť zverejnenia zmluvy z priameho rokovacieho konania v súhrnnej správe

20.3.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.162 Povinnosť zverejnenia zmluvy z priameho rokovacieho konania v súhrnnej správe

JUDr. Marek Šmid, Advokátska kancelária Grand Oak Legal

Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej ako „ÚVO”) vydal metodické usmernenie č. 6105-5000/2024 zo dňa 09. februára 2024, vo veci povinnosti verejného obstarávateľa zverejniť zmluvu z priameho rokovacieho konania v rámci súhrnnej správy.

Podľa § 117 ods. 10 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZVO”) ak ide o zákazku s nízkou hodnotou a nejde o zákazku zadávanú spravodajskými službami, verejný obstarávateľ je povinný vo formáte a postupmi na prenos, dostupnými na webovom sídle ÚVO, poslať na uverejnenie v profile súhrnnú správu o zákazkách s nízkymi hodnotami, ktoré zadal za obdobie kalendárneho