dnes je 25.6.2022

Praktické informácie - Vestník verejného obstarávania
2022
PoUtStŠtPiSoNe
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
<apríl  jún>
HLAVIČKA FORMULÁRA
Evidenčné číslo (značka) oznámenia: Bytový dom Veľké Pole II. zrušenie
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
NÁZOV A ADRESY
Obec Veľké Pole
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00321079
Veľké Pole 1, 96674 Veľké Pole

Slovensko
Kontaktná osoba: Obec Veľké Pole
Telefón: +421 907529325
Email: aondrikova@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.velkepole.sk
SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĹA
Regionálny alebo miestny orgán
HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET
ROZSAH OBSTARÁVANIA
Názov
Referenčné číslo:
Hlavný kód CPV
45211000-9
Druh zákazky
Stručný opis
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na stavbe: Novostavba nájomných bytov 12 BJ Veľké Pole. Predmetom zákazky je komplexné zhotovenie diela, bytového domu s 12 bytovými jednotkami v znení zákona o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní príslušnej potrebnej technickej vybavenosti podľa zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania (ďalej len zákon o ŠFRB) v súbehu so zákonom o dotáciách. Riešený bytový dom bude nepodpivničený, s tromi nadzemnými podlažiami, obsahovať bude päť 3-izbových bytových jednotiek, päť 2-izbových bytových jednotiek a dva 1- izbové byty. Na 1.NP sa budú nachádzať spoločné priestory pre navrhované byty, vstupné priestory, technologická miestnosť a kočikáreň.
Informácie o častiach
OPIS
Názov
Dodatočné kódy CPV

Miesto vykonania
SK032:
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Obec Veľké Pole, okres Žarnovica, kraj Banskobystrický
Opis obstarávania
Členenie stavby na objekty: E-SO.01 BYTOVÝ DOM E-SO.02 ODSTAVNÉ A SPEVNENÉ PLOCHY E-SO.03 VODOVODNÁ PRÍPOJKA, STUDŇA E-SO.04 PRÍPOJKA SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE, ČOV E-SO.05 PRÍPOJKA DAŽĎOVEJ KANALIZÁCIE, ORL E-SO.06 ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA NN E-SO.07 PRÍPOJKA VEREJNÉHO OSVETLENIA
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Náklady/Cena: Cena
Informácie o fondoch EÚ
Doplňujúce informácie

ODDIEL IV: POSTUP
OPIS
Druh postupu
Výzva na predkladanie ponúk
Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Informácie o elektronickej aukcii
ODDIEL V: ZADANIE ZÁKAZKY
Názov: Novostavba nájomných bytov 12 BJ Veľké Pole II.
Informácie o nepridelení zákazky
§ 57 ods. 1 písm. c) - ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám určeným podľa § 42 alebo § 45 a uchádzač nepodal námietky v lehote podľa tohto zákona

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Verejný obstarávateľ si uplatňuje právo na základe bodu 5.2 súťažných podkladov neuzavrieť zmluvu o dielo z dôvodu neefektívneho zaobchádzania s pridelenými finančnými prostriedkami, keďže najnižšia ponúknutá cena za predmet zákazky presiahla predpokladanú hodnotu zákazky.
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
2022-05-09T00:00:00


Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Zákazky s nízkou hodnotou po veľkej novele zákona o verejnom obstarávaní

Lektor: Mgr. Jozef Kubinec, MSc

Dátum: 19.7.2022

Čas konania: 15:00 - 16:15

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
27.6.2022 - Spotrebná daň z minerálneho oleja

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 24.6.2022
1 EUR1,05 USD (-0)
1 EUR0,86 GBP (-0)
1 EUR4,71 PLN (+0,02)
1 EUR24,75 CZK (+0,04)
Ďalšie meny
Sadzby NBS
Platné od 18.9.2019
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,50 %
viac
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

6,00 €

12 - 18 hodín

9,00 €

nad 18 hodín

13,70 €

 

ostatné
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA
Semináre, Online konferencie