dnes je 25.6.2022

Praktické informácie - Vestník verejného obstarávania
2022
PoUtStŠtPiSoNe
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
<apríl  jún>
HLAVIČKA FORMULÁRA
Evidenčné číslo (značka) oznámenia: ZD_GP_12_2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
NÁZOV A ADRESY
Obec Gemerská Poloma
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00328227
Námestie SNP 211, 04922 Gemerská Poloma

Slovensko
Kontaktná osoba: Obec Gemerská Poloma
Telefón: +421 424443891
Email: info@mpprofit.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.gemerskapoloma.sk
ODDIEL II: PREDMET
ROZSAH OBSTARÁVANIA
Názov
Referenčné číslo: ZD_GP_12_2021
Hlavný kód CPV
34928480-6
Druh zmluvy
OPIS
Názov
Kontajnery
Časť č.:
Dodatočné kódy CPV
34928480-6

Miesto vykonania
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Gemerská Poloma
Opis verejného obstarávania v čase uzatvorenia zmluvy
Dodávka kontajnerov
Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
v mesiacoch (od zadania zákazky)
Trvanie v mesiacoch: 6
Informácie o fondoch Európskej únie
Číslo projektu alebo referenčné číslo: 310011AFI4
ODDIEL V: PRIDELENIE ZÁKAZKY
Zákazka č.: Vestník č. 284/2021 - 10.12.2021
Časť č.:
Názov: Kontajnery
PRIDELENIE ZÁKAZKY
Dátum uzatvorenia zmluvy
2022-03-22T00:00:00
Informácie o ponukách
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: Nie
Ďalší dodávatelia
Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Celková hodnota obstarávania: 22 255,00
bez DPH
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
POSTUPY PRESKÚMANIA
Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98, 82005 Bratislava

Slovensko
Kontaktná osoba: Úrad pre verejné obstarávanie
Telefón: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.uvo.gov.sk
Postup preskúmania
Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98, 82005 Bratislava

Slovensko
Kontaktná osoba: Úrad pre verejné obstarávanie
Telefón: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.uvo.gov.sk
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
2022-05-10T00:00:00
ODDIEL VII: ÚPRAVY V ZAKÁZKE
OPIS VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA PO ÚPRAVÁCH
Hlavný kód CPV
34928480-6
Dodatočné kódy CPV
34928480-6

Miesto vykonania
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Gemerská Poloma
Opis obstarávania
Kontajnery
Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Trvanie v mesiacoch: 6
Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Celková hodnota zákazky/časti: 18 558,33
bez DPH
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: Nie
Ďalší dodávatelia
INFORMÁCIE O ÚPRAVÁCH
Opis úprav
Kúpna zmluva uzatvorená dňa 22.03.2022 (ďalej len Zmluva) na základe výsledku zadávania podlimitnej zákazky s predmetom Kontajnery vyhlásenej Kupujúcim vo Vestníku verejného obstarávania č. 284/2021 dňa 10.12.2021 pod značkou výzvy na predkladanie ponúk 58358 WYT (ďalej len Zákazka), v súlade s ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení sa týmto Dodatkom dopĺňa nasledovne: 1.Kúpna cena za dodanie Tovaru je stanovená výsledkom verejného obstarávania identifikovaného v bode 1. preambuly tejto zmluvy nasledovne: Cena bez DPH: 18 558,33 EUR DPH 20%: 3 711,67 EUR Cena s DPH: 22 270,00 EUR 2.Neodmysliteľnou súčasťou Zmluvy je Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky (ďalej len Príloha). Z dôvodu zosúladenia znenia Prílohy so súťažnými podkladmi Zákazky sa zmluvné strany dohodli na jej zmene v plnom rozsahu. Aktualizovaná Príloha tvorí neodmysliteľnú časť tohto Dodatku.
Zvýšenie ceny
Hodnota bez DPH: 22 255,00
bez DPH
Celková hodnota zákazky po úprave: 18 558,33
bez DPH


Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Zákazky s nízkou hodnotou po veľkej novele zákona o verejnom obstarávaní

Lektor: Mgr. Jozef Kubinec, MSc

Dátum: 19.7.2022

Čas konania: 15:00 - 16:15

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
27.6.2022 - Spotrebná daň z minerálneho oleja

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 24.6.2022
1 EUR1,05 USD (-0)
1 EUR0,86 GBP (-0)
1 EUR4,71 PLN (+0,02)
1 EUR24,75 CZK (+0,04)
Ďalšie meny
Sadzby NBS
Platné od 18.9.2019
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,50 %
viac
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

6,00 €

12 - 18 hodín

9,00 €

nad 18 hodín

13,70 €

 

ostatné
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA
Semináre, Online konferencie