dnes je 25.6.2022

Praktické informácie - Vestník verejného obstarávania
2022
PoUtStŠtPiSoNe
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
<apríl  jún>
HLAVIČKA FORMULÁRA
Evidenčné číslo (značka) oznámenia: 2022/DA/04/vys.
Toto oznámenie upravuje: Smernica 2014/24/EÚ
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
NÁZOV A ADRESY
Duálna akadémia,z.z.p.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 50073893
Jána Jonáša 6179/5, 84108 Bratislava - m. č. Devínska Nová Ves

Slovensko
Kontaktná osoba: Duálna akadémia,z.z.p.o.
Telefón: +421 911545482
Email: hodosiova@enteris.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.dualnaakademia.sk
SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
ODDIEL II: PREDMET
ROZSAH OBSTARÁVANIA
Názov:
Referenčné číslo: 2022/DA/04
Hlavný kód CPV
39162200-7
Druh zákazky
Stručný opis:
Predmet zákazky je dodávka výučbových systémov a nástrojov pre Duálnu akadémiu. Zákazka je rozdelená na 6 častí: I. časť zákazky: Modulárny montážny systém pre výučbu mechatroniky a automatizácie (Automatizačná linka) II. časť zákazky: Systém na výučbu hydrauliky, hydraulického riadenia a elektrohydrauliky III. časť zákazky: Modulárna produkčná stanica IV. časť zákazky: Systém na výučbu pneumatického a elektropneumatického riadenia V. časť zákazky: Robotizovaná skrutkovacia stanica VI. časť zákazky: Systém multimediálnych učebníc podporovaný počítačom a prepojený na praktické merania Viac informácií je uvedených v Súťažných podkladoch.
Informácie o častiach
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 6
OPIS
Názov
Modulárny montážny systém pre výučbu mechatroniky a automatizácie (Automatizačná linka)
Časť č.: 1
Dodatočné kódy CPV
39162200-7

Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK01:
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Bratislava, Jána Jonáša 6179/5
Opis obstarávania:
Modulárny montážny systém pre výučbu mechatroniky a automatizácie (Automatizačná linka). Viac informácií je uvedených v Súťažných podkladoch.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Náklady/Cena: Cena
Informácie o opciách
Opcie: Nie
INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Integrovaný regionálny operačný program, kód projektu 302021X471
Doplňujúce informácie

Názov
Systém na výučbu hydrauliky, hydraulického riadenia a elektrohydrauliky
Časť č.: 2.
Dodatočné kódy CPV
39162200-7

Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK01:
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Bratislava, Jána Jonáša 6179/5
Opis obstarávania:
Systém na výučbu hydrauliky, hydraulického riadenia a elektrohydrauliky. Viac informácií je uvedených v Súťažných podkladoch.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Náklady/Cena: Cena
Informácie o opciách
Opcie: Nie
INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Integrovaný regionálny operačný program, kód projektu 302021X471
Doplňujúce informácie

Názov
Modulárna produkčná stanica
Časť č.: 3.
Dodatočné kódy CPV
39162200-7

Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK01:
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Bratislava, Jána Jonáša 6179/5
Opis obstarávania:
odulárna produkčná stanica. Viac informácií je uvedených v Súťažných podkladoch.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Náklady/Cena: Cena
Informácie o opciách
Opcie: Nie
INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Integrovaný regionálny operačný program, kód projektu 302021X471
Doplňujúce informácie

Názov
Systém na výučbu pneumatického a elektropneumatického riadenia Časť č.: 4.
Časť č.: 4.
Dodatočné kódy CPV
39162200-7

Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK01:
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Bratislava, Jána Jonáša 6179/5
Opis obstarávania:
Systém na výučbu pneumatického a elektropneumatického riadenia
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Náklady/Cena: Cena
Informácie o opciách
Opcie: Nie
INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Integrovaný regionálny operačný program, kód projektu 302021X471
Doplňujúce informácie

Názov
Robotizovaná skrutkovacia stanica
Časť č.: 5.
Dodatočné kódy CPV
39162200-7

Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK01:
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Bratislava, Jána Jonáša 6179/5
Opis obstarávania:
Robotizovaná skrutkovacia stanica
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Náklady/Cena: Cena
Informácie o opciách
Opcie: Nie
INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Integrovaný regionálny operačný program, kód projektu 302021X471
Doplňujúce informácie

Názov
Systém multimediálnych učebníc podporovaný počítačom a prepojený na praktické merania
Časť č.: 6.
Dodatočné kódy CPV
39162200-7

Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK01:
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Bratislava, Jána Jonáša 6179/5
Opis obstarávania:
Systém multimediálnych učebníc podporovaný počítačom a prepojený na praktické merania
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Náklady/Cena: Cena
Informácie o opciách
Opcie: Nie
INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Integrovaný regionálny operačný program, kód projektu 302021X471
Doplňujúce informácie

ODDIEL IV: POSTUP
OPIS
Druh postupu
Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Informácie o elektronickej aukcii
Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2022/S 055-141060
Informácie o ukončení výzvy na súťaž vo forme predbežného oznámenia
ODDIEL V: ZADANIE ZÁKAZKY1.:Modulárny montážny systém pre výučbu mechatroniky a automatizácie (Automatizačná linka) :
Zákazka/časť je pridelená: Nie
INFORMÁCIE O NEPRIDELENÍ ZÁKAZKY
Zmluva/časť nebola pridelená
Iné dôvody (ukončenie konania)

2.:Systém na výučbu hydrauliky, hydraulického riadenia a elektrohydrauliky:
Zákazka/časť je pridelená: Nie
INFORMÁCIE O NEPRIDELENÍ ZÁKAZKY
Zmluva/časť nebola pridelená
Iné dôvody (ukončenie konania)

3.:Modulárna produkčná stanica:
Zákazka/časť je pridelená: Nie
INFORMÁCIE O NEPRIDELENÍ ZÁKAZKY
Zmluva/časť nebola pridelená
Iné dôvody (ukončenie konania)

4.:Systém na výučbu pneumatického a elektropneumatického riadenia:
Zákazka/časť je pridelená: Nie
INFORMÁCIE O NEPRIDELENÍ ZÁKAZKY
Zmluva/časť nebola pridelená
Iné dôvody (ukončenie konania)

5.:Robotizovaná skrutkovacia stanica:
Zákazka/časť je pridelená: Nie
INFORMÁCIE O NEPRIDELENÍ ZÁKAZKY
Zmluva/časť nebola pridelená
Iné dôvody (ukončenie konania)

6.:Systém multimediálnych učebníc podporovaný počítačom a prepojený na praktické merania:
Zákazka/časť je pridelená: Nie
INFORMÁCIE O NEPRIDELENÍ ZÁKAZKY
Zmluva/časť nebola pridelená
Iné dôvody (ukončenie konania)

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
POSTUPY PRESKÚMAVANIA
Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98, 82005 Bratislava

Slovensko
Kontaktná osoba: Úrad pre verejné obstarávanie
Telefón: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.uvo.gov.sk
Postup preskúmania
Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98, 82005 Bratislava

Slovensko
Kontaktná osoba: Úrad pre verejné obstarávanie
Telefón: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.uvo.gov.sk
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
2022-05-06T00:00:00


Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Zákazky s nízkou hodnotou po veľkej novele zákona o verejnom obstarávaní

Lektor: Mgr. Jozef Kubinec, MSc

Dátum: 19.7.2022

Čas konania: 15:00 - 16:15

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
27.6.2022 - Spotrebná daň z minerálneho oleja

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 24.6.2022
1 EUR1,05 USD (-0)
1 EUR0,86 GBP (-0)
1 EUR4,71 PLN (+0,02)
1 EUR24,75 CZK (+0,04)
Ďalšie meny
Sadzby NBS
Platné od 18.9.2019
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,50 %
viac
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

6,00 €

12 - 18 hodín

9,00 €

nad 18 hodín

13,70 €

 

ostatné
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA
Semináre, Online konferencie