dnes je 19.7.2024

Input:

Zákazky s nízkou hodnotou a zmeny v Zákone o verejnom obstarávaní platné od 1.2.2023

2.5.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:40:17

Kapitoly videa

S účinnosťou od 1.2.2023 majú verejní obstarávatelia povinnosť používať elektronickú platformu pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou. Obsahom webinára je prehľad nástrojov, ktoré obsahuje elektronická platforma. Ďalej sa účastníci dozvedia, aké rôzne spôsoby zadávania zákaziek pozná zákon o verejnom obstarávaní. V neposlednom rade, budú uvedené aj tipy pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou.

Lektor

Mgr. Jozef Kubinec, MSc

Mgr. Jozef Kubinec, MSc

Lektor Mgr. Jozef Kubinec, MSc vyštudoval Právnickú fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Po krátkom pôsobení v advokácii začal pracovať ako špecialista na verejné obstarávanie v Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, kde neskôr pracoval ako vedúci tímu strategického nákupu a verejného obstarávania. Aktuálne pôsobí na Ministerstve vnútra SR. Počas pôsobenia v tejto inštitúcii absolvoval postgraduálne štúdium verejného obstarávania na Univerzite Tor Vergata v Ríme. Štúdium v tomto programe bolo zamerané na dôkladné skúmanie environmentálnych, etických, strategických a právnych otázok v globálnom kontexte.