dnes je 18.1.2022

Input:

Zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou

18.5.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.121 Zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou

Mgr. Martina Galabová

Zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou (ZsNH) je jediný postup vo verejnom obstarávaní, ktorého pravidlá nie sú striktne vymedzené zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ZVO). Vzhľadom na zvýšenie finančných limitov vzťahujúcich sa k ZsNH, ktoré sú účinné od 1. 1. 2019, sa zadávaniu ZsNH zo strany Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), riadiacich orgánov, ako aj samotných verejných obstarávateľov venuje vyššia metodická, ako aj vzdelávacia činnosť, o čom svedčia aj aktivity jednotlivých inštitúcií.

Finančné limity pre ZsNH, účinné od 1. 1. 2019, sú nasledovné:

Civilná ZsNH:

Komodita Finančný limit v € bez DPH 
Tovary (okrem potravín), služby (okrem služieb podľa prílohy č. 1 ZVO)  ≥ 5 000 < 70 000  
Stavebné práce ≥ 5 000 < 180 000