dnes je 19.7.2024

Input:

Vzor žaloby na nahradenie prejavu vôle odporcu na potvrdenie verejného návrhu na uzavretie zmluvy súdom

3.7.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.26.1.1 Vzor žaloby na nahradenie prejavu vôle odporcu na potvrdenie verejného návrhu na uzavretie zmluvy súdom

JUDr. Alexander Škrinár, CSc. ; Mgr. Viliam Poništ, PhD.


Stiahnuť vzor

Okresný súd ......................

................................................

................................................

Žalobca :

Obchodné meno: .........................................................

Sídlo: ...........................................................................

IČO: ............................................................................

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu ....... oddiel ....... vložka ...........................................................

právne zastúpený advokátom podľa plnej moci

a

Žalovaný:

Obchodné meno: