dnes je 28.2.2024

Input:

Vzor mandátnej zmluvy na vymáhanie pohľadávok

11.4.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.7.1.2 Vzor mandátnej zmluvy na vymáhanie pohľadávok

JUDr. Zuzana Nevolná, PhD.; JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť vzor


MANDÁTNA ZMLUVA

uzavretá podľa ustanovení § 566 a nasl. ObchZ Obchodného zákonníka 
medzi

Mandantom:

Obchodné meno: .............................................................................................
Sídlo: ...............................................................................................................
Zastúpený: .......................................................................................................
Bankové spojenie: číslo účtu IBAN SK............................. v peňažnom ústave: ............................
IČO: .................................................................................................................
DIČ: .................................... IČ DPH :