dnes je 19.7.2024

Input:

Verejné obstarávanie v roku 2024

14.3.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:50:06

Kapitoly videa

Webinár je zameraný na vybrané inštitúty vo verejnom obstarávaní v r. 2024 ako aj na niektoré povinnosti, ktoré musí verejný obstarávateľ v priebehu kalendárneho roka zabezpečiť v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
Jedná sa najmä o:
- predstavenie nových finančných limitov, účinných od 1.1.2024,
- povinné uplatňovanie sociálnych a environmentálnych hľadísk,
- zverejňovacie povinnosti,
- uplatňovanie odborného garanta,
- predstavenie nových všeobecných metodických usmernení,
- predstavenie navrhovaných noviel ZVO

Lektor

Mgr. Martina Galabová

Mgr. Martina Galabová

Špecialistka s dlhoročnou praxou vo verejnom obstarávaní, pôsobí na sekcii verejného obstarávania Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, kde vedie procesy zadávania zákaziek. Pracovala tiež na odbore verejného obstarávania Ministerstva vnútra SR, na Ministerstve financií SR  a v súkromných spoločnostiach ako konzultantka pre verejné obstarávanie. Má bohaté skúsenosti s realizáciou postupov verejného obstarávania pre prijímateľov prostriedkov z fondov EÚ a taktiež s poradenstvom v oblasti verejného obstarávania pre verejných obstarávateľov, obstarávateľov a uchádzačov. Venuje sa publikačnej činnosti, lektorovaniu a poradenskému servisu. Je autorka viacerých publikácií vzťahujúcich sa na procesy zadávania zákaziek a  centrálne verejné obstarávanie vydavateľstva VERLAG DASHŐFER.