dnes je 10.8.2022

Input:

Smernica o zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou od 1. 1. 2019

4.2.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.110 Smernica o zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou od 1. 1. 2019

JUDr. Simona Laktišová, Mgr. Martina Galabová

Stiahnuť dokument


Smernica o zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou

č. [doplniť číslo]

Čl. I

Úvodné ustanovenia

1. Táto smernica je vypracovaná ako interný predpis verejného obstarávateľa [doplniť názov] v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO”) v znení účinnom ku dňu 1. 1. 2019.

2. Účelom smernice je zabezpečenie jednotného postupu verejného obstarávania pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou podľa § 117 ZVO.

Čl. II

Všeobecné ustanovenia

1. [doplniť názov] je podľa § 7 ods. 1 písm. b) ZVO verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek postupuje v zmysle jednotlivých ustanovení tohto zákona.

2. Verejným obstarávaním sú postupy podľa ZVO, ktorým sa zadávajú zákazky na