dnes je 19.7.2024

Input:

Smernica o dodatkovej dovolenke

19.6.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.5.10 Smernica o dodatkovej dovolenke

Ing. Mikuláš Hamuľák, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Stiahnuť dokument

Názov zamestnávateľa:  
Názov vnútropodnikovej smernice: Dodatková dovolenka 
Prílohy:  
Číslo smernice:  
Rozsah platnosti:  
Za správnosť smernice zodpovedá:  
Za dodržiavanie smernice zodpovedá:  
Platnosť smernice pre obdobie:  
Schválil:  

Článok I

Všeobecné ustanovenia

Smernica upravuje jednotný, koordinovaný a záväzný postup pre zamestnávateľa pri poskytovaní dodatkovej dovolenky.

Článok II

Rozsah platnosti

Smernica je platná pre všetkých zamestnancov zamestnávateľa, ktorí sa podieľajú na realizácii úkonov spojených so zabezpečovaním procesu čerpania dodatkovej dovolenky v súlade s § 106 a § 107 zákona č. 311/2001 Z. z. – Zákonníka práce v znení neskorších predpisov. Ak nie je ustanovené inak, vzťahujú sa na dodatkovú dovolenku ostatné ustanovenia