dnes je 19.7.2024

Input:

Novela zákona o verejnom obstarávaní od 1.1.2023

20.4.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:38:18

Kapitoly videa

Vo videoseminári poukážeme na najdôležitejšie zmeny v ZVO, ktoré vstúpili do platnosti v roku 2023. Priblížime navrhované znenie novely ZVO, ktorá je momentálne vo fáze vyhodnocovania medzirezortného pripomienkového konania. Zámer zákonodarcu pri opätovnom novelizovaní ZVO vychádza najmä z vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2019/1780 z 23. septembra 2019, ktoré je v celom rozsahu záväzné pre všetky členské štáty. Predmetom novely ZVO je okrem iného povinnosť zákonného zadefinovania nových štandardných formulárov, ktoré je zákonodarca povinný implementovať v roku 2023, a tiež úprava výkonu dohľadu nad verejným obstarávaním, a s tým súvisiace práva a povinnosti verejných obstarávateľov a obstarávateľov.

Lektor

JUDr. Marek Šmid, LLB.

JUDr. Marek Šmid, LLB.

Je partnerom advokátskej kancelárie Grand Oak so sídlom v Bratislave. Spoločne s jeho tímom poskytuje právne poradenstvo a zastupovanie obchodným spoločnostiam, verejným inštitúciám, ako aj fyzickým osobám a to v rôznych oblastiach práva vrátane pracovného práva. Svoje skúsenosti nadobudol počas svojej viac ako 10-ročnej praxe v advokácií na Slovensku, ako aj v zahraničí.