dnes je 2.12.2022

Input:

Komentár k ZVO (343/2015 Z. z. - základné znenie) - § 49 Predkladanie ponúk

13.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.1.19 Komentár k ZVO (343/2015 Z. z. - základné znenie) - § 49 Predkladanie ponúk

Mgr. Jozef Kubinec, MSc; Mgr. Laura Fotopulosová; Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 49

Predkladanie ponúk

(1) Ponuky sa predkladajú v lehote na predkladanie ponúk. Ak sa ponuka

a) predkladá elektronicky, tak s uvedením obchodného mena alebo názvu, sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača a heslom súťaže,

b) doručuje prostredníctvom pošty, iného doručovateľa alebo osobne, tak v uzavretom obale s uvedením obchodného mena alebo názvu, sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača s označením „súťaž“ a heslom súťaže.

(2) Ak sa ponuka doručuje osobne, verejný obstarávateľ a obstarávateľ vydajú potvrdenie o jej prevzatí, v ktorom uvedú dátum, čas a miesto prevzatia ponuky. Ak sa ponuka predkladá elektronicky,