dnes je 1.10.2022

Input:

Komentár k ZVO (343/2015 Z. z. - základné znenie) - § 39 Jednotný európsky dokument

13.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.1.9 Komentár k ZVO (343/2015 Z. z. - základné znenie) - § 39 Jednotný európsky dokument

Mgr. Jozef Kubinec, MSc; Mgr. Laura Fotopulosová

§ 39

Jednotný európsky dokument

(1) Jednotný európsky dokument na účely tohto zákona je dokument, ktorým hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom.

(2) Jednotný európsky dokument obsahuje aktualizované vyhlásenie hospodárskeho subjektu, že

a) neexistuje dôvod na jeho vylúčenie,

b) spĺňa objektívne a nediskriminačné pravidlá a kritériá výberu obmedzeného počtu záujemcov, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ obmedzil počet záujemcov,

c) poskytne verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré nahradil jednotným európskym dokumentom.

(3) Ak uchádzač