dnes je 1.10.2022

Input:

Komentár k ZVO (343/2015 Z. z. - základné znenie) - § 11

13.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.11 Komentár k ZVO (343/2015 Z. z. - základné znenie) - § 11

Mgr. Laura Fotopulosová; Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 11

(1) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s

a) uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora33) a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora,34)

b) uchádzačom, ktorého subdodávateľ a subdodávateľ podľa osobitného predpisu33) majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora33) a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora,34)

c) uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora33) a ktorého konečným užívateľom výhod zapísaným v registri partnerov verejného sektora je

1. prezident Slovenskej republiky,

2. člen vlády,

3. vedúci ústredného orgánu štátnej správy, ktorý