dnes je 7.2.2023

Input:

Komentár k ZVO (343/2015 Z. z.- základné znenie) - § 2 Základné pojmy

5.12.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.2 Komentár k ZVO (343/2015 Z. z.- základné znenie) - § 2 Základné pojmy

Mgr. Jozef Kubinec, MSc.; Mgr. Laura Fotopolusová

§ 2

Základné pojmy

(1) Verejné obstarávanie sú pravidlá a postupy podľa tohto zákona, ktorými sa zadávajú zákazky, koncesie a súťaže návrhov.

(2) Informácie potrebné na vypracovanie ponuky, návrhu alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti sú informácie uvedené v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponúk, návrhu alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní.

(3) Dokumenty potrebné na vypracovanie ponuky, návrhu alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti sú najmä oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenie použité ako výzva na súťaž, oznámenie o koncesii, oznámenie o vyhlásení súťaže návrhov, výzva na predkladanie ponúk, súťažné podklady, súťažné podmienky,