dnes je 28.2.2024

Input:

Komentár k ZVO (343/2015 Z. z.- základné znenie) - § 14

5.12.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.13.2 Komentár k ZVO (343/2015 Z. z.- základné znenie) - § 14

Mgr. Laura Fotopolusová

§ 14

(1) Registráciu na elektronickej platforme je možné vykonať bezodplatne prostredníctvom funkcie elektronickej platformy, na to určenej alebo súčasne so zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152.

(2) Na účely identifikácie a autentifikácie osoby pri používaní elektronickej platformy je možné použiť

a) občiansky preukaz s elektronickým čipom a bezpečnostným osobným kódom,

b) doklad o pobyte s elektronickým čipom a bezpečnostným osobným kódom, alebo

c) identifikačné údaje a autentifikačné údaje, ktoré vydá úrad vlády.

(3) Úrad vlády vydáva identifikačné údaje a autentifikačné údaje bezodplatne každému, kto má registráciu na elektronickej platforme a nemá platné doklady podľa odseku 2 písm. a); to platí aj ak osoba požiada o vydanie nových údajov po strate, zničení,