dnes je 7.2.2023

Input:

Komentár k ZVO (343/2015 Z. z.- základné znenie) - § 109 Zjednodušený postup pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby

5.12.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.1.2.1 Komentár k ZVO (343/2015 Z. z.- základné znenie) - § 109 Zjednodušený postup pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby

Mgr. Jozef Kubinec, MSc.; Mgr. Laura Fotopolusová

§ 109

Zjednodušený postup pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby

(1) Podmienkou na zverejnenie ponuky na elektronickej platforme je registrácia podľa tohto zákona a zápis do zoznamu hospodárskych subjektov.

(2) Registrovaný uchádzač alebo záujemca je oprávnený kedykoľvek zverejniť na elektronickej platforme ponuku tovarov alebo služieb bežne dostupných na trhu, pričom je povinný ich zaradiť do príslušnej časti podľa klasifikácie tovaru alebo služieb a uviesť najmä cenu plnenia alebo jednotkovú cenu plnenia, lehotu začatia poskytovania plnenia alebo lehotu dodania plnenia a miesto, kde je schopný