dnes je 26.5.2024

Input:

Komentár k ZVO (343/2015 Z. z. - detailné spracovanie) - § 184n

11.4.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.6.6.8 Komentár k ZVO (343/2015 Z. z. - detailné spracovanie) - § 184n

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

§ 184n

(1) Ak bolo voči odbornému garantovi začaté trestné stíhanie za úmyselný trestný čin alebo trestný čin súvisiaci s verejným obstarávaním, úrad môže odbornému garantovi do právoplatného rozhodnutia vo veci pozastaviť výkon činnosti vo verejnom obstarávaní. Ak bol odborný garant v rámci trestného stíhania podľa prvej vety vzatý do väzby, úrad pozastaví odbornému garantovi do právoplatného rozhodnutia vo veci výkon činnosti vo verejnom obstarávaní. Ak bolo voči fyzickej osobe konajúcej v mene právnickej osoby zapísanej do zoznamu odborných garantov začaté trestné stíhanie za úmyselný trestný čin alebo trestný čin súvisiaci s verejným obstarávaním, úrad môže tejto právnickej osobe do právoplatného rozhodnutia vo veci pozastaviť výkon činnosti vo verejnom