dnes je 26.5.2024

Input:

Komentár k ZVO (343/2015 Z. z. - detailné spracovanie) - § 184b

11.4.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.6.6.2 Komentár k ZVO (343/2015 Z. z. - detailné spracovanie) - § 184b

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

§ 184b

Odborný garant na verejné obstarávanie

(1) Verejný obstarávateľ, obstarávateľ a osoba podľa § 8 môžu vykonávať činnosti vo verejnom obstarávaní aj prostredníctvom odborného garanta na verejné obstarávanie (ďalej len „odborný garant”).

(2) Ak verejný obstarávateľ, obstarávateľ alebo osoba podľa § 8 vykonáva činnosti vo verejnom obstarávaní prostredníctvom odborného garanta, odborný garant vykonáva vo verejnom obstarávaní tieto činnosti:

a) posudzuje oprávnenosť použitia výnimky z pôsobnosti podľa tohto zákona podľa § 1 ods. 2 až 14, ktorých hodnota zmluvy je vyššia ako 50 000 eur bez dane z pridanej hodnoty, okrem výnimky podľa § 1 ods. 2 písm. e) a w), § 1 ods. 12 písm. c) a § 1 ods. 15,

b) posudzuje oprávnenosť podmienok pre zmenu zmluvy podľa §