dnes je 18.1.2022

Input:

Komentár k ZVO (343/2015 Z. z. - detailné spracovanie) - § 1 Predmet úpravy

15.2.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.1 PRVÁ ČASŤ - ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

JUDr. Simona Laktišová

Dvořák Hager & Partners

10.1.1 Komentár k ZVO (343/2015 Z. z. - detailné spracovanie) - § 1 Predmet úpravy

JUDr. Simona Laktišová, Dvořák Hager & Partners

§ 1

Predmet úpravy

(1) Tento zákon upravuje zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb, súťaž návrhov, zadávanie koncesií na stavebné práce, zadávanie koncesií na služby a správu vo verejnom obstarávaní.

(2) Tento zákon sa nevzťahuje na

a) zákazku, súťaž návrhov alebo koncesiu, pri ktorej plnení sa musia použiť osobitné bezpečnostné opatrenia alebo pri ktorej je nevyhnutná ochrana základných bezpečnostných záujmov Slovenskej republiky v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie,1) ak ochranu týchto bezpečnostných záujmov Slovenskej republiky nie