dnes je 4.12.2023

Input:

§ 34 ZVO Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť - praktický príklad

11.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.2.1.6.3.1 § 34 ZVO Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť – praktický príklad

JUDr. Simona Laktišová, Mgr. Jana Takáčová

Záujemca má v pláne využiť na splnenie technickej a odbornej spôsobilosti vyžadovanej vo verejnom obstarávaní fyzickú osobu s potrebným oprávnením, ktorá nie je zamestnancom hospodárskeho subjektu, ktorý predkladá ponuku. Je potrebné, aby spĺňala táto osoba osobné postavenie? Postačuje predloženie len čestného vyhlásenia, že bude k dispozícii počas celej doby trvania zákazky?

Podľa § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. Skutočne používanie kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva, preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou