dnes je 26.5.2024

Komentár k ZVO (343/2015 Z. z. - detailné spracovanie) - § 184kGarancia

11.4.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZVO (343/2015 Z. z. - detailné spracovanie) - § 184f - §184hGarancia

11.4.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZVO (343/2015 Z. z. - detailné spracovanie) - § 184nGarancia

11.4.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZVO (343/2015 Z. z. - detailné spracovanie) - § 184c - § 184eGarancia

11.4.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZVO (343/2015 Z. z. - detailné spracovanie) - § 184oGarancia

11.4.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZVO (343/2015 Z. z. - detailné spracovanie) - § 184aGarancia

11.4.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZVO (343/2015 Z. z. - detailné spracovanie) - § 184jGarancia

11.4.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZVO (343/2015 Z. z. - detailné spracovanie) - § 184bGarancia

11.4.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZVO (343/2015 Z. z. - detailné spracovanie) - § 182 Správne deliktyGarancia

11.4.2024, JUDr. Simona Laktišová, Dvořák Hager & Partners, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024

Komentár k ZVO (343/2015 Z. z. - detailné spracovanie) - § 184iGarancia

11.4.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Inštitúty vylúčené z použitia ako kritéria na vyhodnotenie ponúkGarancia

28.3.2024, JUDr. Marek Šmid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal, s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Uplatnenie inštitútu praktického predvedeniaGarancia

28.3.2024, JUDr. Marek Šmid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal, s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zrušenie rozhodnutia o zrušení verejného obstarávaniaGarancia

27.3.2024, JUDr. Marek Šmid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal, s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Posúdenie mimoriadne nízkej ponukyGarancia

26.3.2024, JUDr. Marek Šmid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal, s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Absencia dokumentov preukazujúcich splnenie podmienok osobného postaveniaGarancia

25.3.2024, JUDr. Marek Šmid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal, s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vykonávanie činnosti vo verejnom obstarávaní prostredníctvom odborného garantaGarancia

20.3.2024, JUDr. Marek Šmid, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnosť zverejnenia zmluvy z priameho rokovacieho konania v súhrnnej správeGarancia

20.3.2024, JUDr. Marek Šmid, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Doplnenie sankčného mechanizmu v rámci uzatvorenej zmluvyGarancia

20.3.2024, JUDr. Marek Šmid, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vystavenie referencie na stavebné práce realizované a objednávané jednou osobouGarancia

20.3.2024, JUDr. Marek Šmid, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Požadovanie informácií o subdodávateľoch v rámci zákazky s nízkou hodnotouGarancia

20.3.2024, JUDr. Marek Šmid, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Verejné obstarávanie v roku 2024ZáznamGarancia

14.3.2024, Mgr. Martina Galabová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:50:06

Komentár k ZVO (343/2015 Z. z. - detailné spracovanie) - § 4 KoncesiaArchív

14.2.2024, Mgr. Laura Fotopulosová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2022

Komentár k ZVO (343/2015 Z. z. - detailné spracovanie) - § 7 Verejný obstarávateľArchív

14.2.2024, Mgr. Laura Fotopulosová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2022

Komentár k ZVO (343/2015 Z. z. - detailné spracovanie) - § 9 ObstarávateľArchív

14.2.2024, Mgr. Laura Fotopulosová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2022

Komentár k ZVO (343/2015 Z. z. - detailné spracovanie) - § 3 ZákazkaArchív

14.2.2024, Mgr. Laura Fotopulosová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2022

Komentár k ZVO (343/2015 Z. z. - detailné spracovanie) - § 10 Základné povinnosti verejného obstarávateľa a obstarávateľaArchív

14.2.2024, Mgr. Jozef Kubinec, MSc, Mgr. Laura Fotopulosová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2022

Plán obnovy očami Lívie VašákovejPodcastGarancia

25.1.2024, Ing. Lívia Vašáková, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka záznamu: 00:24:47

Verejné obstarávanie v roku 2024PodcastGarancia

22.1.2024, Mgr. Ľubomír Kubička, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka záznamu: 00:54:45

Uplatnenie zmluvnej pokuty so značným časovým odstupomArchív

21.12.2023, JUDr. Marek Šmid, LLB, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rokovanie s úspešným uchádzačom o znížení zmluvnej cenyArchív

21.12.2023, JUDr. Marek Šmid, LLB, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vplyv zníženia PHZ na výšku zábezpekyArchív

21.12.2023, JUDr. Marek Šmid, LLB, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zloženie zábezpeky za uchádzača iným subjektomArchív

21.12.2023, JUDr. Marek Šmid, LLB, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podmienka nevyhnutnosti doplňujúceho plneniaArchív

21.12.2023, JUDr. Marek Šmid, LLB, Zdroj: Verlag Dashöfer