dnes je 27.2.2024

Komentár k ZVO (343/2015 Z. z. - detailné spracovanie) - § 7 Verejný obstarávateľGarancia

14.2.2024, Mgr. Laura Fotopulosová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2022

Komentár k ZVO (343/2015 Z. z. - detailné spracovanie) - § 10 Základné povinnosti verejného obstarávateľa a obstarávateľaGarancia

14.2.2024, Mgr. Jozef Kubinec, MSc, Mgr. Laura Fotopulosová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2022

Komentár k ZVO (343/2015 Z. z. - detailné spracovanie) - § 4 KoncesiaGarancia

14.2.2024, Mgr. Laura Fotopulosová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2022

Komentár k ZVO (343/2015 Z. z. - detailné spracovanie) - § 3 ZákazkaGarancia

14.2.2024, Mgr. Laura Fotopulosová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2022

Komentár k ZVO (343/2015 Z. z. - detailné spracovanie) - § 9 ObstarávateľGarancia

14.2.2024, Mgr. Laura Fotopulosová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2022

Plán obnovy očami Lívie VašákovejPodcastGarancia

25.1.2024, Ing. Lívia Vašáková, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka záznamu: 00:24:47

Verejné obstarávanie v roku 2024PodcastGarancia

22.1.2024, Mgr. Ľubomír Kubička, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka záznamu: 00:54:45

Podmienka nevyhnutnosti doplňujúceho plneniaGarancia

21.12.2023, JUDr. Marek Šmid, LLB, Zdroj: Verlag Dashöfer

Uplatnenie zmluvnej pokuty so značným časovým odstupomGarancia

21.12.2023, JUDr. Marek Šmid, LLB, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vplyv zníženia PHZ na výšku zábezpekyGarancia

21.12.2023, JUDr. Marek Šmid, LLB, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rokovanie s úspešným uchádzačom o znížení zmluvnej cenyGarancia

21.12.2023, JUDr. Marek Šmid, LLB, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zloženie zábezpeky za uchádzača iným subjektomGarancia

21.12.2023, JUDr. Marek Šmid, LLB, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rozdelenie zákazky na samostatné častiArchív

27.9.2023, JUDr. Marek Šmid LLB, Zdroj: Verlag Dashöfer

Využitie subdodávateľa úspešným uchádzačomArchív

26.9.2023, JUDr. Marek Šmid LLB, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nesúlad s návrhom zmluvy a zmluvou zverejnenou v CRZArchív

25.9.2023, JUDr. Marek Šmid LLB, Zdroj: Verlag Dashöfer

Autorizácia rozpočtu na účel určenia PHZArchív

6.9.2023, JUDr. Marek Šmid, Zdroj: Verlag Dashöfer

Príklady - Komentár k zákonu o verejnom obstarávaníArchív

25.7.2023, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor žaloby na vyhlásenie zmluvného dojednania za nekalú zmluvnú podmienkuGarancia

3.7.2023, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Mgr. Viliam Poništ, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022

Vzor zmluvy o dielo na zhotovenie stavbyGarancia

3.7.2023, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022

Vzor návrhu o určenie neprimeranosti zmluvnej pokutyGarancia

3.7.2023, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Mgr. Viliam Poništ, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022

Vzor žaloby na nahradenie prejavu vôle odporcu na potvrdenie verejného návrhu na uzavretie zmluvy súdomGarancia

3.7.2023, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Mgr. Viliam Poništ, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022

Vzor zmluvy o kúpe prenajatej veciGarancia

3.7.2023, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022

Vzor zmluvy o dielo na vyhotovenie odborného posudkuGarancia

3.7.2023, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022