dnes je 19.7.2024

Input:

§ 49 ZVO Predkladanie ponúk - praktický príklad

8.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.2.1.19.1 § 49 ZVO Predkladanie ponúk - praktický príklad

Mgr. Jana Takáčová


Otázka:

Sme ako uchádzač stále povinní predkladať ponuku ako dve obálky s označením „Ostatné” a „Kritériá”?

Odpoveď:

Jednou z noviniek, ktorú priniesla tzv. veľká novela zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon”), ktorá je účinná od 1. januára 2019, je zrušenie dvojobálkového systému predkladania ponúk. Uchádzačom však v súvislosti s predkladaním ponúk vznikla ďalšia povinnosť.

Predkladanie ponúk je upravené v ustanovení §49 zákona, z ktorého po novele vypadla povinnosť predkladať ponuky rozdelené na dve časti, a to na časť „Ostatné” a časť „Kritériá”. Všetky ponuky sa tak v súčasnosti predkladajú už iba v jednej obálke.

Novinkou v zákone je však ustanovenie §49 ods. 5, podľa ktorého je platí, že ak uchádzač