dnes je 26.5.2024

Input:

§ 23 ZVO Konflikt záujmov - praktický príklad

10.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.1.22.1 § 23 ZVO Konflikt záujmov – praktický príklad

Mgr. Jana Takáčová

Verejný obstarávateľ bude v súvislosti s vyhlasovaním nadlimitnej zákazky zriaďovať komisiu na vyhodnotenie ponúk. Považuje sa za zainteresovanú osobu, v súvislosti s konfliktom záujmov, aj člen komisie na vyhodnotenie ponúk?

Inštitút konfliktu záujmov je upravený v ustanovení § 23 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon”). Na základe predmetného ustanovenia tak osobám realizujúcim verejné obstarávanie vyplýva zákonná povinnosť zabezpečiť, aby vo verejnom obstarávaní nedošlo ku konfliktu záujmov, ktorý by mohol narušiť alebo obmedziť hospodársku súťaž alebo porušiť princíp transparentnosti a princíp rovnakého zaobchádzania.

Čo je možné považovať za konflikt záujmov? Podľa zákona sa jedná najmä o situáciu, kedy