dnes je 18.1.2022

Input:

Formuláre a žiadosti potrebné pre zápis do zoznamu hospodárskych subjektov

18.4.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer

V tejto časti nájdete formuláre a žiadosti potrebné pre úspešné zapísanie do zoznamu hospodárskych subjektov, predĺženie zápisu, oznámenia zmeny údajov a iné.

  • Podmienky pre Zápis/Predĺženie zápisu
  • Conditions for Registration to The List of Economic Operators 
  • Oznámenie Zmeny údajov
  • Elektronické odosielanie žiadostí o zápis/predĺženie/zmenu údajov 
  • Najčastejšie nedostatky žiadostí o Zápis/Predĺženie zápisu 
  • Správne poplatky pre hospodárske subjekty

Dôležité upozornenie

Účinnosť zákona proti byrokracii od 1. 9. 2018

Úrad dáva hospodárskym subjektom do pozornosti zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii), ktorým sa zavádza povinnosť orgánov verejnej moci pri svojej úradnej činnosti získavať a používať údaje evidované v