dnes je 18.1.2022

Input:

Vzor zmluvy o výhradnom obchodnom zastúpení

4.10.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.8.1.2 Vzor zmluvy o výhradnom obchodnom zastúpení

JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD.

Stiahnuť vzor


ZMLUVA O VÝHRADNOM OBCHODNOM ZASTÚPENÍ

uzavretá podľa § 652 a nasl. (Obchodného zákonníka)

medzi zmluvnými stranami

Zastúpený:

Obchodné meno: ..............................................................................................
Sídlo: ................................................................................................................
Zastúpený: ........................................................................................................
Bankové spojenie: číslo účtu IBAN SK ..........................................................
IČO: ..................................................................................................................
DIČ: