dnes je 18.1.2022

Input:

Vzor zmluvy o výhradnom obchodnom zastúpení

3.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.8.1.2 Vzor zmluvy o výhradnom obchodnom zastúpení

JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD.

Stiahnuť vzor


ZMLUVA O VÝHRADNOM OBCHODNOM ZASTÚPENÍ

uzavretá podľa § 652 a nasl. ObchZ (Obchodného zákonníka)

medzi zmluvnými stranami

Zastúpený:

Obchodné meno: ......................................................................................
Sídlo: ......................................................................................................
Zastúpený: ..............................................................................................
Bankové spojenie: IBAN SK .......................................................................
IČO: .......................................................................................................
DIČ: