dnes je 19.1.2022

Input:

Vzor zmluvy o výhradnom obchodnom zastúpení

9.5.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.8.1.2 Vzor zmluvy o výhradnom obchodnom zastúpení

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.


Stiahnuť vzor

ZMLUVA O VÝHRADNOM OBCHODNOM ZASTÚPENÍ

uzavretá podľa § 652 a nasl. ObchZ (Obchodného zákonníka)
medzi zmluvnými stranami

Zastúpený: