dnes je 18.5.2022

Input:

Vzor zmluvy o skladovaní

23.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.16.1.1 Vzor zmluvy o skladovaní

JUDr. Jozef Jaško, JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť vzor


ZMLUVA O SKLADOVANÍ

uzavretá podľa § 527 ObchZ
medzi

Skladovateľom:

Obchodné meno: ......................................................................................
Sídlo: ........................................................................................................
Zastúpený: ................................................................................................
Bankové spojenie: číslo účtu IBAN SK .................................... v peňažnom ústave .............
IČO: ..........................................................................................................
DIČ: ..........................................................................................................
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu