dnes je 4.12.2023

Input:

Podrobnosti k vyhláške č. 370/2023 Z. z.Vyhláška ÚRSO, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v oblasti podpory výroby elektriny a niektoré súvisiace podmienky vykonávania regulovaných činností

29.9.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.485 Podrobnosti k vyhláške č. 370/2023 Z. z. Vyhláška ÚRSO, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v oblasti podpory výroby elektriny a niektoré súvisiace podmienky vykonávania regulovaných činností

JUDr. Renáta Považanová

26. septembra bola v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod č. 370/2023 Z. z. vyhlásená vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v oblasti podpory výroby elektriny a niektoré súvisiace podmienky vykonávania regulovaných činností. Týmto predpisom sa zrušuje vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike.

Tento predpis bol