dnes je 4.12.2023

Input:

Podrobnosti k vyhláške č. 367/2023 Z. z.Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o oznámeniach používaných vo verejnom obstarávaní a o ich obsahu

28.9.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.481 Podrobnosti k vyhláške č. 367/2023 Z. z. Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o oznámeniach používaných vo verejnom obstarávaní a o ich obsahu

JUDr. Renáta Považanová

V súčasnosti používané softvérové riešenie štandardných formulárov používaných vo verejnom obstarávaní nezohľadňuje technologický vývoj, čo má za následok, že štandardné formuláre pre oznámenia používané vo verejnom obstarávaní nespĺňajú požiadavky ustanovené vykonávacím nariadením.

Na tento nedostatok reaguje nová vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o oznámeniach používaných vo verejnom obstarávaní a o ich obsahu, ktorá bola v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásená 21. septembra pod číslom 367/2023