dnes je 1.10.2022

Input:

Podrobnosti k nariadeniu 296/2022 Z. z. - Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

9.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.117 Podrobnosti k nariadeniu 296/2022 Z. z. - Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

JUDr. Renáta Považanová

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov bolo vydané v súlade s § 159 ods. 1 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý splnomocňuje vládu Slovenskej republiky na jeho vydanie.

Podľa ustanovenia § 2 ods. 3 písm. c) zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov sa zmluvné strany v rámci kolektívneho vyjednávania dohodli na obsahu Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa v štátnej