dnes je 1.10.2022

Input:

Komentár k ZVO (343/2015 Z. z. - základné znenie) - § 8

12.12.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.8 Komentár k ZVO (343/2015 Z. z. - základné znenie) - § 8

Verlag Dashöfer

§ 8

(1) Ak verejný obstarávateľ poskytne osobe, ktorá nie je verejný obstarávateľ ani obstarávateľ, viac ako 50 % finančných prostriedkov na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác a na poskytnutie služieb, je táto osoba povinná postupovať

a) ako tento verejný obstarávateľ, ak predpokladaná hodnota zákazky sa rovná alebo je vyššia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 ustanovený pre tohto verejného obstarávateľa,

b) podľa § 108 ods. 1 písm. a) alebo písm. b), ak predpokladaná hodnota zákazky je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 a súčasne sa rovná alebo je vyššia ako

1. 100 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru, okrem potravín a zákazku na poskytnutie služby, okrem služby uvedenej v prílohe č. 1,

2. 250 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác,

3. 550 000 eur, ak ide o