dnes je 19.7.2024

Input:

Komentár k ZVO (343/2015 Z. z.- základné znenie) - § 6 Pravidlá výpočtu predpokladanej hodnoty

6.6.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.6 Komentár k ZVO (343/2015 Z. z.- základné znenie) - § 6 Pravidlá výpočtu predpokladanej hodnoty

Mgr. Jozef Kubinec, MSc.; Mgr. Laura Fotopolusová; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

§ 6

Pravidlá výpočtu predpokladanej hodnoty

(1) Predpokladaná hodnota zákazky sa určuje ako cena bez dane z pridanej hodnoty s cieľom ustanovenia postupu verejného obstarávania podľa finančných limitov. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ určia predpokladanú hodnotu zákazky na základe údajov a informácií o zákazkách na rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky. Ak nemá verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ údaje podľa druhej vety k dispozícii, určí predpokladanú hodnotu na základe údajov získaných prieskumom trhu s požadovaným plnením, prípravnou trhovou konzultáciou, použitím systému sledovania