dnes je 1.10.2022

Input:

Komentár k ZVO (343/2015 Z. z. - základné znenie) - § 44 Kritériá na vyhodnotenie ponúk

13.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.1.14 Komentár k ZVO (343/2015 Z. z. - základné znenie) - § 44 Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Mgr. Jozef Kubinec, MSc; Mgr. Laura Fotopulosová ; Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 44

Kritériá na vyhodnotenie ponúk

(1) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vyhodnocujú ponuky na základe objektívnych kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré súvisia s predmetom zákazky, s cieľom určiť pre neho ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku. Verejným obstarávateľom a obstarávateľom určené kritériá musia byť nediskriminačné a musia podporovať hospodársku súťaž.

(2) Kritérium na vyhodnotenie ponúk sa považuje za súvisiace s predmetom zákazky, ak sa z akéhokoľvek hľadiska a v ktorejkoľvek fáze životného cyklu výrobku, stavby alebo služby vzťahuje k požadovanému tovaru, stavebným prácam alebo službe, a to vrátane faktorov,