dnes je 2.12.2022

Input:

Komentár k ZVO (343/2015 Z. z. - základné znenie) - § 184k

19.10.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.6.5.1.11 Komentár k ZVO (343/2015 Z. z. - základné znenie) - § 184k

Mgr. Laura Fotopulosová

§ 184k

(1) Úrad nariadi preskúšanie odborného garanta, ak sa nezúčastnil povinnej odbornej prípravy.

(2) Ak úrad na základe právoplatného rozhodnutia uloží pokutu za správny delikt podľa § 182 ods. 1 písm. a), b) alebo e) a porušenie zákona je priamym dôsledkom úkonu, činnosti, alebo opomenutia, ktoré vo verejnom obstarávaní vykonával alebo mal vykonať odborný garant, úrad odborného garanta písomne upozorní.

(3) Ak úrad na základe právoplatného rozhodnutia uloží pokutu za správny delikt podľa § 182 ods. 1 písm. c) a d) alebo podľa § 182 ods. 2 a porušenie zákona je priamym dôsledkom úkonu, činnosti alebo opomenutia, ktoré vo verejnom obstarávaní vykonával, môže odborného garanta písomne upozorniť. Ak úrad v priebehu dvoch rokov od upozornenia podľa prvej vety na základe