dnes je 7.2.2023

Input:

Komentár k ZVO (343/2015 Z. z.- základné znenie) - § 172 Kaucia

5.12.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.6.4.10 Komentár k ZVO (343/2015 Z. z.- základné znenie) - § 172 Kaucia

Mgr. Laura Fotopolusová

§ 172

Kaucia

(1) S podaním námietok je navrhovateľ povinný zložiť na účet úradu kauciu; táto povinnosť sa nevzťahuje na orgán štátnej správy podľa § 170 ods. 1 písm. e). Kaucia musí byť pripísaná na účet úradu najneskôr na druhý pracovný deň nasledujúci po doručení námietok v lehote podľa § 170 ods. 4. Za každú skutočnosť, proti ktorej námietky podľa § 170 ods. 3 smerujú, sa skladá samostatná kaucia.

(2) Výška kaucie pri podaní námietok je 0,1 % z predpokladanej hodnoty zákazky alebo koncesie, najmenej však 2 000 eur a najviac 

a) 10 000 eur, ak ide o námietky podľa § 170 ods. 3 písm. a) a b),

b) 50 000 eur, ak ide o iné námietky ako uvedené v písm. a).

(3) Ak je zákazka alebo koncesia rozdelená na časti a námietky sa týkajú len jednej časti alebo len niektorých častí,