dnes je 7.2.2023

Input:

Komentár k ZVO (343/2015 Z. z. - základné znenie) - § 172 Kaucia

3.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.6.4.10 Komentár k ZVO (343/2015 Z. z. - základné znenie) - § 172 Kaucia

Verlag Dashöfer

§ 172

Kaucia

(1) S podaním námietok je navrhovateľ povinný zložiť na účet úradu kauciu; táto povinnosť sa nevzťahuje na orgán štátnej správy podľa § 170 ods. 1 písm. e). Kaucia musí byť pripísaná na účet úradu najneskôr pracovný deň nasledujúci po uplynutí lehoty na doručenie námietok podľa § 170 ods. 4.

(2) Výška kaucie pri podaní námietok je 0,1 % z predpokladanej hodnoty zákazky alebo koncesie, najmenej však 2 000 eur a najviac

a) 10 000 eur, ak ide o námietky podľa § 170 ods. 3 písm. a) a b),

b) 50 000 eur, ak ide o iné námietky, ako uvedené v písmene a).

(3) Ak je zákazka alebo koncesia rozdelená na časti a námietky sa týkajú len jednej časti alebo len niektorých častí, kaucia podľa odseku 2 sa určuje z predpokladanej hodnoty tejto časti alebo týchto častí. Celková výška kaucie za