dnes je 7.2.2023

Input:

Komentár k ZVO (343/2015 Z. z. - základné znenie) - § 14

13.12.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.13.2 Komentár k ZVO (343/2015 Z. z. - základné znenie) - § 14

Verlag Dashöfer

§ 14

(1) Registráciu na elektronickom trhovisku je možné vykonať bezodplatne prostredníctvom funkcie elektronického trhoviska, na to určenej alebo súčasne so zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152. Podmienkou účinnosti registrácie na elektronickom trhovisku je zápis do zoznamu hospodárskych subjektov, ak tento zákon v § 66 ods. 8 písm. m) neustanovuje inak.

(2) Na účely identifikácie a autentifikácie osoby pri používaní elektronického trhoviska je možné použiť

a) občiansky preukaz s elektronickým čipom a bezpečnostným osobným kódom,

b) doklad o pobyte s elektronickým čipom a bezpečnostným osobným kódom, alebo

c) identifikačné údaje a autentifikačné údaje, ktoré vydá ministerstvo vnútra.

(3) Ministerstvo vnútra vydáva identifikačné údaje a autentifikačné údaje bezodplatne každému, kto