dnes je 1.10.2022

Input:

Komentár k ZVO (343/2015 Z. z.- základné znenie) - § 110

16.5.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.1.2.2 Komentár k ZVO (343/2015 Z. z.- základné znenie) - § 110

Mgr. Jozef Kubinec, MSc.

§ 110

(1) Verejný obstarávateľ nemusí použiť postup podľa § 109, v takom prípade:

a) zadá zákazku jej zverejnením na elektronickej platforme v časti, zodpovedajúcej klasifikácii tovaru alebo služieb; verejný obstarávateľ môže primerane použiť ustanovenia § 42 a 44,

b) registrovaní uchádzači a záujemcovia zapísaní v zozname hospodárskych subjektov predkladajú ponuky prostredníctvom elektronickej platformy.

(2) Pri postupe podľa odseku 1 sa ustanovenia § 109 ods. 4 až 8 použijú primerane.

§ 110 – zmeny od 31. 3. 2022

V § 110 ZVO sa zmeny dotkli, tak ako v predošlých bodoch zmeny pojmu elektronické trhovisko na elektronická platforma. Pre užívateľa by sa však prakticky nemalo nič zmeniť pri zadávaní podlimitných zákaziek.

Poznámka: Pozri komentár k § 109 ZVO a všeobecné metodické