dnes je 1.10.2022

Input:

Komentár k ZVO (343/2015 Z. z. - základné znenie) - § 110

2.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.1.2.2 Komentár k ZVO (343/2015 Z. z. - základné znenie) - § 110

Verlag Dashöfer

§ 110

(1) Verejný obstarávateľ nemusí použiť postup podľa § 109, v takom prípade

a) zadá zákazku jej zverejnením na elektronickom trhovisku v časti, zodpovedajúcej klasifikácii tovaru alebo služieb; verejný obstarávateľ môže primerane použiť ustanovenia § 42 a 44,

b) registrovaní uchádzači a záujemcovia predkladajú ponuky prostredníctvom elektronického trhoviska.

(2) Pri postupe podľa odseku 1 sa ustanovenia § 109 ods. 4 až 8 použijú primerane.


Zmeny od roku 2019

Novela v § 110 výpúšťa možnosť zadávania stavebných prác prostredníctvom elektronického trhoviska.