dnes je 1.10.2022

Input:

Komentár k ZVO (343/2015 Z. z. - základné znenie) - § 108 Úvodné ustanovenia

2.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.1.1 Komentár k ZVO (343/2015 Z. z. - základné znenie) - § 108 Úvodné ustanovenia

Verlag Dashöfer

Zadávanie podlimitných zákaziek

§ 108

Úvodné ustanovenia

(1) Pri podlimitných zákazkách verejný obstarávateľ postupuje

a) podľa § 109 až 111 alebo podľa § 112 až 116, ak ide o dodanie tovaru alebo poskytnutie služby bežne dostupných na trhu, okrem služby, ktorej predmetom je intelektuálne plnenie,

b) podľa § 112 až 116, ak ide o stavebné práce a o iné tovary alebo služby, ako podľa písmena a).

(2) Verejný obstarávateľ môže vyhradiť právo účasti vo verejnom obstarávaní len pre

a) registrovaný sociálny podnik,25b)

b) fyzickú osobu so zdravotným postihnutím, ktorá prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť na chránenom pracovisku,25c) alebo

c) chránené dielne25c) alebo na realizáciu zákazky v rámci programov chránených pracovných miest, ak aspoň 30 %