dnes je 1.10.2022

Input:

Komentár k ZVO (343/2015 Z. z.- základné znenie) - § 107a Spoločný podnik

16.5.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.4.3.6 Komentár k ZVO (343/2015 Z. z.- základné znenie) - § 107a Spoločný podnik

Mgr. Jozef Kubinec, MSc.

§ 107a

Spoločný podnik – Piata hlava pravidlá pre nadlimitné zákazky na sociálne a iné osobitné služby

(1) Pri zadávaní zákazky na služby uvedené v prílohe č. 1, okrem pátracích a bezpečnostných služieb, verejný obstarávateľ a obstarávateľ postupujú podľa odsekov 2 až 5.

(2) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vyhlasujú zadávanie zákazky uverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a oznámenia použitom ako výzva na súťaž.

(3) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ pri zadávaní zákazky dodržiavajú princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie hospodárskych subjektov, princíp transparentnosti, princíp proporcionality a princíp hospodárnosti a efektívnosti.

(4) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu pri zadávaní zákazky postupovať